Om….

Mats Dahlberg

Kommunalråd Falun (M)
Tel. 023-86 323
mats.dahlberg@falun.se

Moderat politik – vad är det?

Politiken berör och påverkar allt och alla på en mängd olika områden. Dessutom påverkar vi själva politiken genom att vi deltar i den politiska processen. Politiken är en resa mot nya mål. Genom att vara aktiva i politiken kan vi vara med och påverka innehållet i vardagen.

Dålig ekonomi i kommunen innebär snålande på sådant som kan ge glädje till många. Det är inte att hantera medborgarnas pengar ansvarsfullt.

För mig är Moderat politik mycket en fråga om att ge möjlighet för individer att förverkliga entreprenörskapet. Först och främst tänker jag nog på företagandet, men egentligen gäller det i lika hög grad allas möjlighet att få utlopp för sina idéer och sin initiativkraft, där man är och står just nu.

I den kommunala verksamheten vill vi Moderater därför öka möjligheten för kreativa individer att påverka och skapa. På det sättet blir jobbet intressant och utvecklande. Då trivs man.

Vi vill också ge större möjlighet för externa utövare att bidra till vård, omsorg och lärande. Det ger större variation och valfrihet åt alla. Inte minst öppnar det karriärvägar för kompetenta kvinnor och män som vill utveckla sina verksamheter.

Grunden för att ett företag ska kunna existera är att det över tid går med vinst. Samma sak gäller för en kommuns ekonomi eller en familjs ekonomi. Alla som upplevt att man måste snåla och vända på slantarna vet hur jobbigt det är. Dålig ekonomi för kommunen innebär snålande på sådant som kan ge glädje till många. Det är en av orsakerna till att vi tjatar om vikten av att hushålla och prioritera rätt. Dessutom tycker vi att det är omoraliskt att misshushålla med andras pengar, helt enkelt.