Coronakrisen riskerar att utradera stora delar av Sveriges servicenäring

Flicka som upptäcker en stad
Flicka som njuter av en stadspromenad

Vill vi ha några serviceföretag kvar så måste det till betydligt radikalare insatser från regeringen. De insatser som tagits fram följer i stort det mönster som vi sett från tidigare kriser och är avpassade för de stora varuproducerande företagen. De stora företagen kan också tala för sin sak på ett kraftfullt sätt. Även kommuner och regioner har fått löften om stöd för att hantera extra kostnader som uppstår av Corona pandemin.

Men inget av detta hjälper de små och medelstora företagen inom service och besöksnäringarna!

Man kan visserligen skjuta beskattning av förra årets vinst på framtiden genom att låna av staten, men denna typ av hjälp löser inte de akuta problemen och de akuta problemen brukar för småföretagen ofta resultera i att man tvingas lägga ned. Ofta i form av konkurs med efterföljande personlig skuldsättning som sedan gör det mycket svårt att starta om.

De små företagen behöver pengar som täcker det inkomstbortfall som är en direkt följd av att hela samhället satts på vänt.

Det viktigaste vi kan göra nu är att se till så att så många företags som möjligt överlever de månader som vi nu genomlider.

Vi kommer naturligtvis att återstarta samhället, men vilket samhälle? Hur kommer det att se ut? Att vi klappat igen hela besöksnäringen och stora delar av persontransporterna är just nu inte brist på pengar hos oss konsumenter. Den tiden kan också komma, men just nu är det mest kritiska att vi får behålla alla våra viktiga småföretag.

Vi konsumenter bara väntar på att få boka nästa resa eller gå på nästa evenemang. För att det ska vara möjligt så måste företagen finnas kvar. Staten måste täcka småföretagens kostnader och det måste ske snabbt.

Mats Dahlberg (M)
Gruppledare, Moderaterna i Falun