Riktade statsbidrag löser inga problem

De flesta barnen gör tummen upp för skolan och inser att den är en bottenplatta för livet.

Statens styrning av kommunerna ökar genom diverse statsbidrag. En utveckling som går åt fel håll. Kommunernas självstyre blir på detta sätt kringskuret och statsbidragen skapar i många fall mera administration och störning än verklig nytta.

Det statsbidrag, riktat till skolorna, som Amanda Lind och Miljöpartiet berömmer sig av (DT 24/4) är ett bra exempel på omotiverad detaljstyrning. Att 50 miljoner utsmetat på 290 kommuner skulle få någon större effekt på skolans verksamhet är knappast troligt. Moderaternas ansats att generellt stötta kommunerna så att de som bäst behärskar den lokala verksamheten får styra är att föredra framför riktade bidrag.

I en rapport från Statskontoret framhålls att mängden styrning genom bland annat statsbidrag försvårar för den enskilda kommunen att åstadkomma en effektiv verksamhet. Rapporten slår också fast att utformningen av riktade statsbidrag gör att både statens styrning och kommunerna förlorar i effektivitet.

Även SKL har under lång tid påpekat att ökningen av riktade statsbidrag är en utveckling som måste vända.

Vi kan bara konstatera att Miljöpartiets satsning på ytterligare ett statsbidrag är ett steg i fel riktning.

Mats Dahlberg (M)
kommunalråd Falun

Fakta

Statskontoret har identifierat 208 olika statsbidrag till kommuner och landsting. Av dem är 180 riktade bidrag varav 33 tillkom under 2018. (Källa: Dagens samhälle)