Vi ska lösa trafikfrågan

Att trafikföringen i Falun har stora problem torde väl de flesta som vistats utomhus ha upptäckt vid det här laget. Inte minst ombyggnaden av södra centrum har skapat en trafikmiljö som knappast är hållbar i längden och som förvärras i takt med att Faluns målsättning om ett ”större Falun” förverkligas. Självklart kan vi inte ha det på detta sätt.

Moderaterna har gått till val på att lösa trafikproblemen och vi har inte ändrat oss på den punkten.

Vi har idag ett antal gator som är mycket hårt trafikbelastade, inte bara södra centrum. Nybrogatan och Svärdsjögatan har med tiden fått ta emot allt större trafikflöden och flera korsningar och utfarter likaså. Trafikföringen måste ses som en helhet. Om vi vill lösa trafikproblemen så måste det ske utifrån fakta och med hjälp av verklig expertis och det måste ske snabbt. Vi kan inte vänta med detta och vi har inte råd att återigen låta ett antal pratglada politiker sätta agendan.

Vi har nu ett åtgärdsprogram i flera steg som kommer att sättas igång i vår, vilket är bra. Delar av det debattörer efterfrågat finns redan beslutat i det programmet, såsom bättre skyltning bland annat.

Vi startar nu också en utredning för att ta fram en helhetslösning som är hållbar i ett längre perspektiv.

I ett Falun som växer och har ambitioner att vara en dynamisk stad med framtidstro måste naturligtvis trafikflödena fungera.