Nu utvecklar vi Tallenområdet – Falun växer

En liten flicka väljer tomater i livsmedelsbutiken

Den nya detaljplanen för Tallenområdet ger stora möjligheter för verksamheter inom handel, vård, tandvård, rekreation samt hotell och kontor.

Tallen har nu möjlighet att utvecklas i takt med de etableringar som sker i Lilla Källviken och i det kommande Simonsberget. Området är centralt beläget vid E16 med goda förbindelser till det snabbt växande närområdet.

Vi jobbar för att Falun ska vara en tillväxtvänlig stad. Beslutet om detaljplan för området östra Tallen öppnar för fler att etablera verksamheter som ökar service och tillgänglighet. Ett växande Falun är en kommun som välkomnar etablering av fler företag.

Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Vi jobbar ständigt för att Falu kommun ska vara en möjliggörare för den som vill starta och utveckla sin kreativitet som företagare. Tallenområdet är ett bra exempel på hur samspelet mellan kommunen och näringslivet skapar förutsättningar för både boenden och företagare.

Mats Dahlberg (M)
Kommunalråd

Kent Svens (M)
Vice ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden